Hội Người Việt Nam Erfurt Vietnamesischer Verein Thüringen e.V.

Hội Người Việt Nam Erfurt Vietnamesischer Verein Thüringen e.V.

Hội Người Việt Nam Erfurt Vietnamesischer Verein Thüringen e.V.

ĐÂY LÀ TRANG THÔNG TIN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT NAM ERFURT-THÜRINGEN
CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC